กล่องใส่นาฬิกา

กล่องใส่นาฬิกานี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเก็บนาฬิกาทั้งสายหนังและสายโลหะ มีหมอนรองนาฬิกาออกแบบไว้รองรับสายนาฬิกาด้วย ท่านจะสามารถมองเห็นนาฬิกาผ่านช่องกระจกขนาดใหญ่ที่ฝากล่อง ซึ่งมีแรงยึดให้เข้าที่ทุกครั้งด้วยสลักแม่เหล็ก กล่องนี้สามารถเก็บนาฬิกาตั้งแต่ 4 ถึง 9 เรือนด้วยกัน ท่านสามารถเลือกแบบและวัสดุห่อหุ้มที่ถูกใจและเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์ตกแต่งห้อง

In Stock

WBL6650_YEBI
1,299 บาท  1,039 บาท

In Stock

WBL6667_WEPP
1,299 บาท  1,039 บาท

In Stock

WBL6797_BLPK
1,299 บาท  909 บาท

In Stock

WBL6674_YEBI
1,950 บาท  1,560 บาท

In Stock

WBL6681_WEPP
1,950 บาท  1,560 บาท

In Stock

WCB5875_LICH
1,199 บาท  959 บาท

In Stock

WCB5882_WENG
1,199 บาท  959 บาท

In Stock

WCB5899_LICH
1,635 บาท  1,308 บาท

In Stock

WCB5905_WENG
1,635 บาท  1,308 บาท

In Stock

WCB5073_LICH
1,830 บาท  1,464 บาท

In Stock

WCB5080_WENG
1,830 บาท  1,464 บาท

Out of Stock

WBL6919_YEBI
1,399 บาท  1,119 บาท

Out of Stock

WCB6605_WENG
2,110 บาท  1,688 บาท

In Stock

WCB6599_LICH
2,110 บาท  1,688 บาท

In Stock

WCB6551_LICH
2,190 บาท  1,752 บาท

In Stock

WCB6568_WENG
2,190 บาท  1,752 บาท

In Stock

WBL6803_BLPK
1,950 บาท  1,365 บาท

In Stock

WBL6926_WPP
1,399 บาท  1,119 บาท

Out of Stock

WBL6896_BBI
2,995 บาท  2,396 บาท

Out of Stock

WBL6902_WPP
2,995 บาท  2,396 บาท

Showing 1 - 20 of 22 Products« Previous  |  Page: 12 ...   |