ผ้าคลุมใหล่

561 Sompoi plus

Shampoo 561 100 ml.

แชมพูสมุนไพรสูตรเข้มข้น แชมพูสมุนไพรป้องกันผมร่วง แชมพูสมุนไพรแท้ แชมพูบำรุงผม แชมพูป้องกันผมร่วง แชมพูลดความมันบนหนังศีรษะ Sompoi plus Herbal shampoo 561 สำหรับ: ผมร่วง รังแค คันหนังศีรษะ ประสิทธิผล: ช่วยลดความมันบนหนงัศีรษะ ทา ความสะอาดหนงัศีรษะ (เซลลท์ี่ตายแลว้และไข่ของ ไรขน) บา รุงผมใหแ้ขง็แรงดกดา ลดผมร่วงผมหงอก และขจดัรังแค (มผีลการวจิยัยนืยนั) ส่วนประกอบ: Water, Centella asiatica leaf extract, Acacia concinna fruit extract, Cocamidopropyl betaine*, Andrographis paniculata extract, Hibiscus rosa-sinensis leaf extract, Propylene glycol, Diazolidinyl urea, Disodium EDTA, Iodopropynyl butylcarbamate * รายละเอียดสินค้า Jiva Sompoi Plus Herbal Shampoo 100 ml. จีวา ส้มป่อย พลัส เฮอร์บอล แชมพู 100 มล. ประสิทธิผล: ช่วยลดความมันบนหนังศีรษะ ทำความสะอาดหนังศีรษะ บำรุงผมให้แข็งแรงดกดำ ลดผมร่วงผมหงอก และขจัดรังแค (มีผลการวิจัยยืนยัน) ข้อแนะนำ: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรสระผมทุกวันตอนเช้า แชมพูให้ฟองน้อยกว่าแชมพูทั่วไป (โดยเฉพาะในช่วงของการปรับสมดุลของหนังศีรษะในช่วงเดือนแรก) ไม่ควรใส่มากเกินไปเพราะอาจทำให้ผมกระด้างได้ ขณะผมเปียกผมอาจพันกันและหวียาก ให้ซับผมเบาๆด้วยผ้า ไม่ควรถูผมแรง หวีเมื่อผมแห้งเท่านั้น เพื่อให้ผมลื่นหวีง่ายมีน้าหนัก ควรใช้คู่กับสมุนไพรนวดบารุงผมจีวา ผลิตภัณฑ์นี้ปราศจากสารโซเดียม lauryl sulfate (SLS) และ Diethanolamine (DEA) SLS และ DEA ใช้ในการผลิตฟองที่เข้มข้นและมีลักษณะเป็นครีมหรือมีฟองในแชมพูหลายชนิด แต่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ผลิตภัณฑ์ปราศจากซิลิโคนซึ่งใช้ในแชมพูและครีมนวดผมบางชนิดเพื่อให้เส้นผมดูเงางามขึ้น แต่สามารถทำให้ผมที่มีน้ำหนักน้อยลงและอาจขัดขวางการเกิดเซลล์ ผลิตภัณฑ์นี้อ่อนโยนต่อเส้นผมและหนังศีรษะและแม้จะไม่มีฟองทำให้ผมรู้สึกสะอาดและช่วยให้หนังศีรษะมีสุขภาพดี The product is free from sodium lauryl sulfate (SLS) and Diethanolamine (DEA). SLS and DEA are used to produce a rich lather and a creamy or foaming action in many shampoos but they may cause irritation to the skin. The product is free from silicone, which is used in some shampoos and conditioners to make the hairs shinier but it can weigh down fine hair and may block cell fundtion.. This product is gentle on the hair and scalp and even without lather leaves the hair feeling clean and helps to ensure that the scalp stays healthy, #แชมพูส้มป่อ* ECOCERT Certified ราคา / ขนาด : 470.-/ 100 มล.

In Stock

470 บาท  423 บาท


Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 92

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 92

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 92

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 92

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 92

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 101

Notice: Trying to get property of non-object in /home/sites/tidygift.com/web/apps/controllers/ProductsController.php on line 101